English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Nhân Sự

Mô tả công việc

 • Hiểu rõ tính chất & đặc thù ngành BẤT ĐỘNG SẢN.
 • Quản lý công việc liên quan đến lĩnh vực Tuyển dụng.
  • Tham mưu cho Ban lãnh đạo và các Khối/ Phòng ban trong việc hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, quản lý lao động, đánh giá hiệu quả công việc của CBNV phù hợp với mục tiêu hoạt động và chiến lược phát triển Công ty.
  • Quản lý công tác xây dựng định biên, kế hoạch tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng hàng năm của Công ty; Triển khai công tác tuyển dụng nhân sự, chiêu mộ nhân tài nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng/ cung ứng đội ngũ nhân sự phục vụ cho nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty.
 • Quản lý công việc liên quan đến lĩnh vực Quản lý nhân sự.
  • Quản lý nguồn nhân lực/ dữ liệu nhân sự của Công ty (thông qua việc vận hành và sử dụng phần mềm QTNS);
  • Tổ chức thực hiện, xử lý các vấn đề về nhân sự như: ký kết/tạm hoãn/ chấm dứt HĐLĐ, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển nhân sự, kỷ luật lao động, chế độ nghỉ phép, nghỉ hưu, quyết toán thuế thu nhập cá nhân… theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

   Thực hiện các quy định pháp luật lao động có liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động.
  • Tham gia xây dựng các dự án, chương trình phát triển nguồn nhân lực.
 • Tham gia xây dựng các phương án, chương trình phát huy văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc.
  • Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc xây dựng chiến lược phát triển Nguồn nhân lực, các chương trình đánh giá và nhận diện tài năng, các cơ chế kiểm soát lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

  • Phối hợp các Khối/phòng ban xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho từng vị trí công việc và đánh giá việc thực thi lộ trình nghề nghiệp trong Công ty.

  • Triển khai công tác đánh giá chất lượng đội ngũ, kiểm soát quá trình thực hiện và đề xuất các hành động (huấn luyện/đào tạo/bố trí công việc . . . ) phù hợp cho từng đối tượng được đánh giá theo từng giai đoạn/mục tiêu kế hoạch.

  • Đề xuất và xây dựng các chính sách nhân sự quy định, quy chế Công ty.

  • Đề xuất phát triển các công cụ quản trị nguồn nhân lực; các mẫu báo cáo quản trị nguồn nhân lực, các công cụ đánh giá chất lượng nguồn lực.

  • Thực hiện công tác báo cáo hoạt động phát triển NNL định kỳ/theo yêu cầu của TGĐ.

 • Quản lý và xây dựng Chế độ lương/thưởng và các chế độ đãi ngộ.
  • Xây dựng và kiểm soát sử dụng ngân sách nhân sự.

  • Xây dựng quỹ lương/thưởng/phúc lợi của Công ty và đảm bảo tính hiệu quả; Tổ chức thực hiện công tác tính lương định kỳ, các chế độ chính sách (BHXH, BHYT, BHTN) và các phúc lợi khác cho CBNV đảm bảo tính kịp thời và chính xác.

  • Triển khai và quản lý công tác tính hiệu suất công việc của CBNV và thực hiện cơ chế khen thưởng/chế tài, các chính sách giữ chân người tài phù hợp.

  • Thiết lập hệ thống văn bản lập quy liên quan đến công tác quản trị nhân sự để thực thi và kiểm soát thực hiện trong công ty.

 • Quản lý Nhân sự Phòng.
  • Thiết lập định biên nhân sự phù hợp.
  • Thiết lập sơ đồ chức danh của Đơn vị và mô tả công việc theo các chức danh.
  • Thiết lập KPIs hàng năm, giao việc và đánh giá kết quả.
  • Quản lý và điều phối công việc và nhân sự một cách tối ưu
 • Phối hợp với Trưởng Phòng thực hiện các yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo.
  • Lập kế hoạch hành động dựa trên cơ sở mục tiêu được duyệt.
  • Lập kế hoạch ngân sách hàng năm.
  • Quản lý kế hoạch ngân sách một cách hiệu quả.
  • Kiểm soát cấp dưới tuân thủ theo quy định của Hệ thống văn bản lập quy có liên quan.

Yêu cầu công việc

 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 
 • Ứng viên đã & đang hoạt động trong ngành BẤT ĐỘNG SẢN.
 • Cử nhân chuyên ngành: Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh Doanh/Kinh Tế/Luật . . .
 • Am hiểu kiến thức liên quan đến bất động sản; luật lao động & BHXH, tiền lương, phát triển nguồn năng lực
 • Giao tiếp tốt, truyền đạt lưu loát.
 • Phân tích, hoạch định và tổ chức công việc khoa học.
 • Làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
 • Quản lý thời gian hiệu quả.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, - Lương tháng 13 - Thưởng theo hiệu quả kinh doanh - Các khoản thường vào các ngày: Sinh nhật, sinh con, cưới hỏi, thành lập công ty, tết.