To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng nhân sự - Human Resource Manager

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của các Bộ phận và chiến lược Nhân sự

2. Hỗ trợ xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

3. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Giám đốc Nhân sự

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

5. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

6. Tham mưu đề xuất cho GĐNS để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

7. Tham mưu cho GĐNS về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

8. Tham mưu cho GĐNS về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

9. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

Job requirement

1.      Trình độ học vấn/chuyên  môn:

–          Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật trở lên.

2.      Kỹ năng:

–          Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

–          Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng

–          Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

–          Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

–          Kỹ năng giao tiếp tốt.

3.      Kinh nghiệm:

–          Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.

–          Mạnh về tuyển dụng, có kinh nghiệm liên quan lĩnh vực Fintech, E-commerce

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam

https://www.kootoro.com Number of employees: 100-499

Công Ty Kootoro được thành lập và đặt trụ sở chính tại Mỹ vào năm 2013 và chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2015. Toro là một ứng dụng thanh toán... View more

Trưởng phòng nhân sự - Human Resource Manager

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam