To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng Nguồn và Thương hiệu tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

- Thiết lập các mục tiêu của Phòng/Mảng công việc được phân công theo định hướng hoạt động của đơn vị và giám sát thực hiện.
- Quản lý, kiểm soát & dự báo tình hình sử dụng ngân sách tuyển dụng.
- Giám sát nhu cầu tuyển dụng thực tế của các đơn vị từng thời kỳ.
- Chỉ đạo việc khai thác & tìm kiếm nguồn ứng viên tuyển dụng bên ngoài.
- Tổ chức quản lý các nguồn, kênh cung cấp hồ sơ nhân sự & thông tin tuyển dụng.
- Giám sát việc khai thác, cập nhật & lưu trữ cơ sở dữ liệu, hồ sơ nhân sự liên quan.
- Định hướng phát triển các chương trình kết nối tuyển dụng, các kênh tuyển dụng tiềm năng đối với các đơn vị, cá nhân trong & ngoài SHB.
- Phụ trách tuyển dụng các vị trí cấp quản lý từ trưởng phòng (ĐVKD & HO) trở lên đến giám đốc Trung tâm/Ban (tại HO) theo phân công nhiệm vụ của GĐ/PGĐ PT Trung tâm TD&THNT.
- Định hướng phát triển các chương trình phát triển thương hiệu tuyển dụng, định vị thương hiệu tuyển dụng.
- Xây dựng & phát triển các quy trình, quy định liên quan đến tuyển dụng và đóng góp xây dựng tích cực cho các quy trình quy định của Khối.
- Trực tiếp tham gia hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ và hỗ trợ công tác tuyển dụng cho Ngân hàng.

Job requirement

- Trình độ đào tạo: Đại học trở lên.
- Chuyên ngành đào tạo: Luật/Quản trị nhân sự/Kinh tế.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tối thiểu 7 năm.
- Có kinh nghiệm 3 năm làm quản lý cấp PP trở lên tại tổ chức có số lượng nhân sự từ 1000 người trở lên.
- Ngoại ngữ: TOIEC: 650 trở lên (hoặc trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương A2 khung Châu Âu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).
- Có kỹ năng tổng hợp, báo cáo.
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá.
- Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức.
- Có kỹ năng quản lý kết quả công việc.

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Number of employees: 5.000-9.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội , tên viết tắt SHB, được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/01/2006... View more

Trưởng phòng Nguồn và Thương hiệu tuyển dụng - Trung tâm Tuyển dụng và Thu hút Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )