Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN

PVcomBank
Ngày cập nhật: 20/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

  • Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tín dụng
  • Thiết lập yêu cầu với các Bộ phận và nhân viên trong Phòng căn cứ chỉ tiêu và KPIs được giao.
  • Đôn đốc, kiểm soát hoạt động, kết quả của các Bộ phận và nhân viên trong Phòng nhằm đảm bảo công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng chính sách, phát triển sản phẩm – gói sản phẩm tín dụng bám sát và phù hợp với định hướng kinh doanh.
  • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên về các nghiệp vụ của Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm tín dụng.
  • Đánh giá hiệu quả các sản phẩm/gói sản phẩm/chương trình tín dụng, kết quả làm việc của các nhân viên trong Phòng…

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - Khối KHDN

PVcomBank