English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Marketing

Mô tả công việc

I. Lập kế hoạch

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thương hiệu cho công việc đầu tư vào ngành phân bón của Công ty.
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch truyền thông, quảng cáo, chiêu thị, tài trợ, tổ chức sự kiện, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng,... phù hợp với từng giai đoạn của dự án.
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông và ngân sách truyền thông cho Công ty.

II. Tổ chức thực hiện

 • Phối hợp với các Phòng/Bộ phận chức năng định vị sản phẩm, phân khúc thị trường, xác định sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ.
 • Phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của cổ đông, phân loại cổ đông và đề xuất các chính sách chăm sóc cổ đông (nếu có).
 • Huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực marketing, phát triển thương hiệu.
 • Thường xuyên thực hiện các kế hoạch nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới từ đó xây dựng kế hoạch đáp ứng được nhu cầu thật của thị trường và thoả mãn được sức mua của người tiêu dùng, cùng phối hợp với Phòng Bán hàng và Phòng Nghiên cứu & Phát triển – Kiểm soát chất lượng trình cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt các kế hoạch sản xuất các chủng loại sản phẩm mới để tung ra thị truờng nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.
 • Thực hiện việc đăng ký với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp quy, hợp chuẩn các sản phẩm phân bón đã sản xuất trước khi đưa ra ngoài thị trường.

III. Kiểm tra – Giám sát

 • Kiểm soát, đo lường sức khỏe thương hiệu ngành và sản phẩm.
 • Kiểm soát, đánh giá hoạt động xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan, có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

IV. Hệ thống báo cáo – Đánh giá

 • Phân tích dự báo kịp thời nhu cầu thị trường, đối thủ, và tác động các chính sách kinh tế của chính phủ, của tình hình thế giới đối với ngành nghề Công ty đang kinh doanh, phối hợp Phòng Bán hàng và Phòng Nghiên cứu & Phát triển – Kiểm soát chất lượng để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho chính xác, hiệu quả, trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
 • Thu thập dữ liệu (đầy đủ, chính xác, kịp thời), phân tích và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch và các quá trình liên quan đến hoạt động Marketing nhằm xác định xu hướng để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp, đạt được mục tiêu mà Ban Tổng Giám đốc đã giao.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing.
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương
 • Quản lý tốt các công cụ Marketing.
 • Am hiểu về web, youtube, chạy quảng cáo Google Ads, Facebook Ads...
 • Có kiến thức sâu, rộng về Marketing, Thương hiệu và Truyền thông.
 • Có khả năng lập và triển khai Kế hoạch Marketing (theo Năm) theo Ngân sách đã được duyệt.
 • Tác phong làm việc quyết đoán và chuyên nghiệp.
 • Kỹ năng giao tiếp & truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm đã làm về Phân bón 

Phúc lợi

- Được thưởng tháng lương 13, tháng 14 , thưởng giữa năm và thưởng KPI tháng - Cơ hội thăng tiến cao. - Đi du lịch 1 năm 1 lần - Khám sức khỏe định kỳ - Mua bảo hiểm sức khỏe (Chỉ riêng cấp Quản lý) - Cấp đồng phục hàng năm