English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Viên Ngọc Mới

Được thành lập từ năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu Tư Viên Ngọc Mới (New Pearl Investment Corp) là công ty kinh doanh trong nghành dịch vụ nhà hàng.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, hiện nay... Xem thêm

Quy mô: 500 - 1000
Người liên hệ: Ms. Phước

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm về nhận diện thương hiệu cho toàn hệ thống.

- Đảm bảo quy chuẩn thương hiệu phải được thể hiện rõ ràng, rành mạch trên tất cả công cụ truyền thông, cũng như hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

- Kiểm soát tất cả việc công khai hóa hình ảnh, thông tin của công ty trước khi triển khai hoặc đăng tải trên mọi phương tiện.

- Xây dựng định vị rõ ràng cho Sườn Cây, MR.PARK và Chang Kang Kung, đảm bảo các nhân viên trong phòng hiểu rõ việc này.

- Đảm bảo tần suất xuất hiện của các nhãn hiệu một cách hợp lý trên các kênh truyền thông để xây dựng nhận diện thương hiệu top of mind cho khách hàng.

- Định hình rõ nhu cầu của khách hàng, đưa ra các giải pháp để gắn kết các nhu cầu đó với các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.

- Đảm bảo các hoạt động kinh doanh được diễn ra suôn sẻ, hướng đến mục tiêu mà Ban Lãnh Đạo đề ra.

- Đảm bảo việc phối hợp giữa các phòng ban được trôi chảy. Mục tiêu đạt doanh thu là trọng yếu.

- Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh, mục tiêu của Ban Lãnh Đạo, để đưa ra các định hướng hoạt động tổng thể cho phòng Marketing cũng như toàn hệ thống.

- Đề xuất và theo dõi việc chi tiêu ngân sách trong phạm vi được duyệt và đạt hiệu quả cao nhất.

- Đánh giá hoạt động và việc sử dụng ngân sách mỗi quý, kịp thời đề ra giải pháp nếu có vấn đề liên quan đến ngân sách phát sinh.

- Tối ưu hóa hiệu quả của ngân sách bỏ ra, phải có KPI rõ ràng cho các hoạt động nhằm đánh giá lại các chỉ số phục vụ cho mục tiêu kinh doanh

- Xây dựng rõ quy chế tổ chức của phòng, từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

- Xây dựng KPI năm, KPI tháng để đánh giá, kiểm soát các hoạt động của từng thành viên để đề ra các giải pháp cụ thể cho hoạt động.

- Đào tạo, nâng cấp kiến thức của nhân viên, đảm bảo nhân viên đủ năng lực để nhận, triển khai các công việc mà TP.MKT hoặc Ban Lãnh Đạo giao phó

- Đảm bảo toàn thể nhân viên trong phòng chấp nhận quy chế phòng, các công việc được giao hàng tháng, hàng tuần để đạt chỉ tiêu mà công ty đề ra.

- Đảm bảo phòng Marketing sẽ tạo điều kiện tối đa cho các phòng ban liên quan tác nghiệp những trách nhiệm có liên quan đến phòng Marketing.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing và các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Marketing nghành F&B hoặc ngành bán lẻ).