To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gốm Sứ Việt Hương
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Job requirement

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gốm Sứ Việt Hương

YÊU CẦU HỒ SƠ: Mọi ứng viên quan tâm vui lòng gởi CV vào địa chỉ Email: [email protected] Hoặc liên hệ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Ms.Hiền :... View more

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gốm Sứ Việt Hương