To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Kỹ Thuật ( Nhà Máy Long An )

Updated: 21/07/2021

Employment Information

 • Work location: Long An

  Salary:

 • Industry: Maintenance

  Deadline to apply:

 • Level: Manager

  Experience:

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

1. Công tác tổ chức
- Tham mưu xây dựng chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý Công ty, đề xuất điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển từng giai đoạn.

2. Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý, điều phối hoạt động của bộ phận kỹ thuật, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về hoạt động của bộ phận.
- Điều phối hoạt động của các bộ phận thuộc phạm vi quản lý về tình trạng thiết bị máy móc, đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất của nhà máy.
- Bố trí, sắp xếp nhân lực một cách hợp lý, hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực của mỗi thành viên trong bộ phận.
- Giám sát, chỉ đạo, nghiệm thu lắp đặt mới nếu có.
- Xây dựng hệ thống quản lý An toàn lao động Sức khoẻ, Môi trường hiệu quả (SHE)

3. Quản lý Máy móc thiết bị
- Quản lý kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và triển khai việc bảo trì một cách thường xuyên/ đột xuất nhằm đảm bảo hệ thống máy móc, trang thiết bị tại nhà máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
- Tham gia thiết kế, tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các dự án đầu tư phát triển công ty; giám sát việc thi công các dự án nhằm an toàn chất lượng đúng tiến độ.
- Quản lý nguồn năng lượng tiết kiệm hiệu quả phục vụ cho nhà máy.
- Quản lý các tài liệu kỹ thuật về máy móc đặc biệt, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Kết hợp cùng bộ phận Kế hoạch - Cung ứng chuẩn bị các vật tư cho thiết bị toàn nhà máy; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng các thiết bị thay thế, máy móc mới nhập về, đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật triển khai tại nhà máy
- Quản lý trực tiếp đội ngũ gia công chế tạo mới với các loại máy móc phù hợp để phát triển sản phẩm mới công ty.
- Thực hiện các công việc đột xuất do Ban giám đốc giao.
- Hỗ trợ các phòng ban, các công ty thành viên về công tác kỹ thuật.

4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng hoặc phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực CBCNV.
- Thiết lập hệ thống các quy định nội bộ về đào tạo, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đào tạo.
- Xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho CBCNV.

5. Quản lý nguồn lực đơn vị
- Xây dựng phân công trách nhiệm, quyền hạn, kiểm soát công việc nhân viên
- Giám sát các hoạt động liên quan tại các Nhà máy, hỗ trợ khi cần thiết
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đúng nguyên tắc và có trách nhiệm trong phòng, tạo điều kiện cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ, lắng nghe và quan tâm đến nhân viên.

Job requirement

- Nam tuổi từ 30 - 40 tuổi. Tốt nghiệp Đại học Cơ khí hoặc Điện Công nghiệp hoặc ngành nghề tương đương.

- Hiểu biết chuyên sâu về Quản lý dự án kỹ thuật, Quản lý Máy móc thiệt bị kỹ thuật, Quản trị nhân sự, Luật lao động

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí trưởng phòng/giám đốc kỹ thuật từ 05 năm trở lên  tại các công ty có quy mô công nhân trên 200 nhân viên (lĩnh vực sản xuất, thực phẩm..)

Năng lực quản lý:
- Giao tiếp, truyền đạt & thuyết trình.
- Khả năng đàm phán & giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng đánh giá và nhận định tốt về con người
- Kỹ năng quản lý và phát triển nhân viên

- Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
- Nhiệt huyết. Uy tín. Trách nhiệm. Chính trực.

- Địa Chỉ làm việc: Lô M, Đường Số 10, CCN Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Trưởng Phòng Kỹ Thuật ( Nhà Máy Long An )