Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gia Cầm

GreenFeed Việt Nam
Ngày cập nhật: 20/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Salary review, Laptop, Allowances, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: 

 • Phối hợp GĐ gia cầm thực hiện biên soạn các SOPs, hướng dẫn đào tạo và triển khai thực hiện các SOPs chuẩn trên gia cầm thịt. Triển khai thực hiện các chương trình cải thiện năng suất sản xuất thông qua các chương trình đảm bảo sức khỏe đàn và  chương an toàn sinh học nhằm tối đa hóa chi phí thuốc thú y và vaccine.
 • Thực hiện huấn luyện, đào tạo chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật. 
 • Xây dựng các chương trình vaccine, thuốc, chẩn đoán và điều trị.
 • II. NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Phối hợp với Giám đốc sản xuất gia cầm xây dựng qui trình ATSH, qui trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng ngừa dịch bệnh trên gia cầm thịA30:K39t (SOPs).
 • Tham gia và tư vấn thiết kế các mô hình trại chăn nuôi hiệu quả nhằm tối ưu hóa năng suất sản xuất, cải thiện năng suất tăng trọng,..
 • Tham gia dự án phát triển trại để đánh giá, lựa chọn, đất, công nghệ, trang thiết bị chuống trại mang lại hiểu quả cao trong vận hành nhằm giảm chi phí sản xuất.
 • Triển khai, hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ quy trình ATSH, kiểm soát dịch bệnh và phòng ngừa rủi ro. 
 • Xây dựng chương trình vaccine, thuốc thú y các trại. 
 • Huấn luyện nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị theo phát đồ.
 • Kiểm tra, giám sát tình trạng sức khỏe đàn, môi trường nuôi, hệ thống thông thoáng của chuồng nuôi, hệ thống máng ăn, nước uồng theo định kỳ.
 • Xây dựng và hướng dẫn các qui trình vệ sinh sát trùng phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, con người để đảm bảo ATSH, kiểm tra giám sát thường xuyên ở tất cả các khâu đầu vào và đầu ra của chuỗi cung ứng gia cầm thịt.
 • Huấn luyện và đào tạo nhân viên kỹ thuật trại, công nhân theo các SOPs. 
 • Công việc khác có liên quan do cấp trên yêu cầu.
 • Giới thiệu về công ty

  GreenFeed Việt Nam

  http://greenfeedcareers.com Tổng số nhân viên: > 2000

  Việc làm tương tự

  Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gia Cầm

  GreenFeed Việt Nam