English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (25 triệu; Bắc Ninh; CAD 2D)

Mô tả công việc

Khách hàng của chúng tôi là một công ty nước ngoài cần tuyển vị trí Trưởng phòng kỹ thuật làm việc tại Bắc Ninh, công việc chi tiết như sau:

- Nhận thông tin từ các bộ phận và chuẩn bị tất cả các khâu cho quá trình gia công tại nhà máy

- Thực hiện và triển khai các hoạt động để kịp thời tiến độ của công trường

- Kết hợp với các bộ phận QC,phòng KHSX để kiểm tra – đánh giá chất lượng ,sản phẩm và quản lý – tổ chức sản xuất tại nhà máy

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu cầu công việc

-        Nam, dưới 45 tuổi

-        Thành thạo Cad 2D

-        Biết về phần mềm đồ họa

-        Có hiểu biết về kỹ thuật gia công sản xuất nhôm kính

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương