English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Mô tả công việc

Hoạch định chiến lược, phương hướng hoạt động của công ty ( Thông qua việc xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty).- Tổ chức bộ máy hoạt động của Phòng Kinh Doanh.- Xây dựng các kế hoạch KD ngắn và dài hạn (Tháng, quý, năm), chỉ tiêu doanh số bộ phận KD v..v.- Tổ chức việc thực hiện các mục tiêu KD (doanh số bán hàng, và thu hồi công nợ của khách hàng).- Xây dựng các quy định và kế hoạch về giao nhận hàng hóa cho khách.- Xây dựng phát triển hệ thống kênh phân phối, và các chương trình chăm sóc khách hàng.- Tổ chức và đánh giá việc thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, các sự kiện, các chương trình khác, của công ty.- Hỗ trợ BGĐ xây dựng các chương trình quảng cáo, khuyến mãi.- Tổ chức việc đánh giá hoạt động KD của phòng cũng như của Cty trong tuần, tháng, năm, v..v- Thu nhập và lập bản báo cáo phân tích các thông tin thị trường ngành Kinh doanh, Cty, các chương trình khuyến mãi, quảng cáo v..v của các đối thủ cạnh tranh.- Thu nhập và lập bản báo cáo phân tích đánh giá các thông tin Công ty cũng như thị hiếu của khách hàng với lĩnh vực Kinh doanh của Công ty trên thị trường .- Đề xuất với BGĐ biện pháp kích cầu thị trường, và các ý tưởng KD mới.- Đề xuất với BGĐ các chính sách cạnh tranh với các SP của các Cty đối thủ.- Dự báo xu hướng, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng .- Tổ chức huấn luyện, đào tạo, đánh giá năng lực của các nhân viên trực thuộc.- Giải quyết các phản ảnh của khách hàng về SP cũng như về NVKD của Cty.- Lập Kế hoạch cho từng tháng, năm đồng thời dự trù doanh thu trong từng quý gửi trực tiếp cho giám đốc.(Chi tiết công việc trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

Yêu cầu công việc

 Nữ từ 28 tuổi trở lên(không tuyển tuổi mùi, tuất)- Có ngoại hình.-  Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...-     Có kinh nghiệm thực tế tại vị trí TP Kinh doanh từ 3 năm trở lên.  -     Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực mỹ phẩm, máy móc thiết bị làm đẹp.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương