Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Trung Tâm Thẻ

Job requirement

- Nghiên cứu, xây dựng và điều chỉnh các sản phẩm hiện hành nhằm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh thẻ.
- Tim hiểu và xây dựng sản phẩm mới mang tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường.
- Phân tích tình hình và nắm bắt xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra chiến lược sản phẩm nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh thẻ
- Xây dựng hệ thống đánh giá, đo lường tiến độ và hiệu quả của các sản phẩm đã ban hành
- Tuyển dụng, phân công công việc, hướng dẫn, quản lý và đánh giá KPIs nhân viên phụ trách sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Ngân hàng
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng 2 năm hoặc chuyên môn liên quan
- Khả năng thuyết trình, lập kế hoạch

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương