To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng Kinh doanh – Marketing (F&B)

Công ty TNHH MTV Nghĩa Thống Gia
Updated: 21/11/2020

Employment Information

Job requirement

Mô tả công việc
– Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu, lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch Marketing, chiến dịch truyền thông nhằm duy trì và tăng độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.
– Hoạch định các chiến lược, kế hoạch, giải pháp và hoạt động kinh doanh – Marketing trong ngắn và dài hạn.
– Triển khai các hoạt động kinh doanh – marketing hàng tháng, quý, năm, phối hợp việc thực hiện với các phòng ban đảm bảo việc thực thi hiệu quả và đúng thời hạn.
– Thu thập và phân tích các xu hướng của thị trường, ý kiến khách hàng, đối thủ cạnh tranh
– Phối hợp cùng các phòng ban liên quan để xây dựng các chiến lược giá, chính sách khuyến mãi, phù hợp qua từng giai đoạn.
– Quản lý ngân sách và chi phí, đảm bảo các hoạt động marketing hợp lý, hiệu quả.
– Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để tối đa hóa hiệu quả của truyền thông trên mỗi phương tiện.

Company Overview

Công ty TNHH MTV Nghĩa Thống Gia

THÔNG TIN LIÊN HỆ: - Phòng nhân sự: 0967.319.319 - Nộp CV qua email: tuyendungthonggia@gmail.com - Địa chỉ liên hệ trực tiếp: 432 Thăng Long, Cẩm Lệ, Đà... View more

Trưởng phòng Kinh doanh – Marketing (F&B)

Công ty TNHH MTV Nghĩa Thống Gia