To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC)
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Quản lý, điều hành hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Phòng Kiểm Soát Nội Bộ.
- Triển khai xây dựng và cải tiến hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của toàn công ty.
- Lập kế hoạch về thời gian, nội dung và hướng dẫn thực hiện kiểm tra kiểm soát theo định kỳ và (hoặc) đột xuất. Đảm bảo các đơn vị trong công ty và các công ty thành viên tuân thủ chung về pháp luật, nội quy, quy trình và quy định của Công ty; phù hợp trong công tác hạch toán kế toán, công tác quản trị và tài chính của Công ty.
- Báo cáo kịp thời các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xác định các rủi ro trọng yếu, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa rủi ro, các công cụ hạn chế rủi ro hoặc các hoạt động nâng cao bắt buộc để hạn chế rủi ro.
- Kiểm soát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện tại các đơn vị/phòng ban thuộc công ty và các công ty thành viên.
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc các giải pháp, sáng kiến/cải tiến nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vi/phòng ban. Đảm bảo các đơn vị thực hiện tốt và hoàn toàn các chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

Job requirement

- Tuổi từ 35 trở lên.
- Tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp từ Đại học các chuyên ngành Luật, An ninh, Kế toán, kiểm toán, tài chính … các ngành có liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Bất động sản.
- Có các chứng chỉ chuyên môn liên quan nghiệp vụ thanh tra, kiểm soát chất lượng, ISO.
- Làm việc tại TpHCM.

More Information

  • Age: 30 - 45
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

Number of employees: 500

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC) là Công ty chuyên sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng thuộc các Quận,... View more

Trưởng phòng kiểm soát nội bộ

Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sài Gòn (SMC)