To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Kiểm Soát Kết Cấu

BIM Group
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Job requirement

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Kiểm soát thiết kế Kết cấu.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm soát hồ sơ thiết kế kết cấu đối với các công trình, dự án của Tập đoàn.
- Chủ động làm việc với các nhà thầu để bổ sung, điều chỉnh các chi tiết trong bản vẽ thiết kế.
- Tham gia các tổ thanh, kiểm tra chất lượng thi công các công trình/dự án.
- Kiểm soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần kết cấu; kiểm tra, rà soát và đề nghị Tư vấn thiết kế hoàn chỉnh các nội dung thiếu sót, sai lệch hoặc cần cập nhật, bổ sung trong hồ sơ (hoặc trực tiếp thực hiện thiết kế hiệu chỉnh, bổ sung) để kịp thời phát hành bản vẽ hiệu chỉnh đáp ứng yêu cầu thay đổi công năng sử dụng, điều kiện thực tế hiện trường và các yêu cầu khác.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế. Phối hợp với các Phòng/Ban, bộ phận liên quan để thực hiện việc xin phép, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
- Phối hợp với các bộ phận kiến trúc, MEP, Tư vấn thiết kế kiểm tra xử lý hoặc yêu cầu tư vấn thiết kế xử lý giải quyết các xung đột giữa thiết kế của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của kiến trúc, đạt được công năng sử dụng và tiết kiệm chi phí.
- Phối hợp và hỗ trợ bộ phận hiện trường kiểm tra bản vẽ Shopdrawing của nhà thầu trước khi thi công, xử lý các vấn đề phát sinh tại hiện trường liên quan đến hồ sơ thiết kế và biện pháp thi công, khối lượng thi công, và đề xuất, điều chỉnh phương án thiết kế phù hợp với thực tế tại các công trình/dự án.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong xây dựng.
- Đề xuất, xây dựng các quy trình quản lý và thực hiện công việc liên quan đến chuyên môn, đánh giá, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự mảng Kết cấu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Company Overview

BIM Group

https://bimgroupworks.com

BIM Group Sơ lược về công ty: Được thành lập năm 1994 có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, BIM Holdings (“BIM”) là một tập đoàn kinh... View more

Trưởng Phòng Kiểm Soát Kết Cấu

BIM Group