English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Kho Vận

Mô tả công việc

 • Xây dựng quy trình, quy định của kho đảm bảo hoạt động luân chuyển hàng hóa trong kho chính xác về số lượng và chất lượng.
 • Thiết lập và theo dõi các chỉ tiêu hoạt động các kho, cải tiến quy trình để tối ưu hóa hoạt động kho.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động của các Kho và tình hình hoạt động của công ty.
 • Phối hợp với bộ phận kho vận, KHSX liên lạc điều phối đảm bảo lượng tồn kho đúng theo quy định.
 • Triển khai và duy trì các hệ thống quản lý công việc Kho (MM, WMS,..), các hệ thống quản lý chất lượng. (ISO, BRC,…)
 • Giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động của các kho hàng tuần, kiểm soát an toàn vệ sinh lao động, PCCC của kho.
 • Tổ chức kiểm kê định kỳ đảm bảo tồn kho đúng, đủ.
 • Tính nguồn lực Kho theo dự báo sản xuất, đảm bảo kho bãi sẵn sàng cho sản xuất.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng/nội bộ và giải quyết những khó khăn hàng ngày của bộ phận mình quản lý.
 • Rà soát hàng tồn lâu các Kho, phối hợp các bộ phận liên quan đề xuất hướng xử lí.
 • Quản lý chi phí hoạt động các Kho.
 • Báo cáo các vấn đề nổi trội trong tuần đề xuất hướng giải quyết đối với cấp trên.
 • Báo cáo kết quả hoàn thành công việc của tháng và kế hoạch tháng tiếp theo.
 • Báo cáo kết quả hoàn thành công việc năm.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành chuỗi cung ứng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc và ít nhất 5 năm nắm giữ vai trò trưởng phòng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kho cho công ty sản xuất và biết sử dụng phần mềm SAP.
 • Khả năng quản lý kho, kiểm kê, lập kế hoạch và lập ngân sách.
 • Khả năng giao tiếp tốt và có khả năng nói chuyện trước đám động. 
 • Khả năng giải quyết vần đề và ra quyết định nhanh chóng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương