English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Kho Vận

Mô tả công việc

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kho vận;

- Tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các công việc về bảo quản, xuất nhập hàng hóa, an ninh kho bãi;

- Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng;

- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng;

- Đánh giá hiện trạng kho vận, đề xuất và thực thi thiết lập lại các hệ thống kho;

- Giám sát công việc liên quan đến nhập - xuất tồn kho (tổng kho và các kho ngoài) để đảm bảo số liệu chính xác;

- Tổ chức quy hoạch sắp xếp kho bãi hợp lý để đảm bảo tiến độ nhập xuất hàng;

- Theo dõi kiểm soát tình hình vật tư, hàng hóa, làm báo cáo hàng ngày về tình trạng hàng hóa vật tư tồn kho, đảm bảo định mức tồn kho theo kế hoạch ngày/ tuần/ tháng/ năm;

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo định kì hay đột xuất;

- Đảm bảo công tác PCCC và chống thất thoát, hư hỏng hàng hóa vật tư trong kho.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học;

- Kinh nghiệm vị trí tương đương;

- Số năm kinh nghiệm: từ 04 năm trở lên;

- Giới tính: Nam;

- Ưu tiên: đã từng công tác trong các ngành thuộc lĩnh vực kho, logistic.

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kho vận;

- Tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các công việc về bảo quản, xuất nhập hàng hóa, an ninh kho bãi;

- Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng;

- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng;

- Đánh giá hiện trạng kho vận, đề xuất và thực thi thiết lập lại các hệ thống kho;

- Giám sát công việc liên quan đến nhập - xuất tồn kho (tổng kho và các kho ngoài) để đảm bảo số liệu chính xác;

- Tổ chức quy hoạch sắp xếp kho bãi hợp lý để đảm bảo tiến độ nhập xuất hàng;

- Theo dõi kiểm soát tình hình vật tư, hàng hóa, làm báo cáo hàng ngày về tình trạng hàng hóa vật tư tồn kho, đảm bảo định mức tồn kho theo kế hoạch ngày/ tuần/ tháng/ năm;

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo định kì hay đột xuất;

- Đảm bảo công tác PCCC và chống thất thoát, hư hỏng hàng hóa vật tư trong kho.