Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Phòng Kế Toán - Hành Chính Tổng hợp

Job requirement

Khách hàng của Harvey Nash là nhà cung cấp các sản phẩm thép công nghiệp và gia công các sản phẩm từ thép hàng đầu Việt Nam, đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí rưởng Phòng Kế Toán - Tổng Hợp, làm việc tại Vĩnh Long, chịu trách nhiệm thực hiện:

1. Kế toán trưởng

 • Đảm bảo hạch toán kế toán đúng quy trình, quy định và pháp luật
 • Lập BCTC theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam đúng thời hạn quy định của công ty.
 • Lập báo cáo cho các cơ quan chức năng, ngân hàng theo yêu cầu.
 • Kiểm soát giá thành và lỗ lãi theo hợp đồng/công trình/vụ việc.
 • Kiểm soát các hoạt động, giao dịch của kho.
 • Phân tích các chỉ số báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, chủ động đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện các chỉ số tài chính.
 • Lập báo thuế và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.
 • Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát việc thực hiện.
 • Tham mưu ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị trong việc kiểm soát các hoạt động tài chính của công ty.

2. Quản lý công việc Hành chính - Nhân Sự2.1 Công việc quản lý Nhân sự

 • Xây dựng và đề xuất cơ cấu nhân sự nhằm tối ưu nguồn lực và nâng cao năng xuất lao động phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng và đề xuất mục tiêu/định hướng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo sẵn sàng nguồn lực cho các kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.
 • Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các kế hoạch sau khi được phê duyệt: Tuyển dụng, đào tạo & phát triển, đánh giá nhân sự, chính sách phúc lợi.
 • Xây dựng và cập nhật các công cụ quản lý nhân sự như phần mềm (nếu có) quy trình/quy định, chính sách của công ty con dựa trên chính sách của công ty mẹ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
 • Phối hợp với Giám đốc và Trưởng các bộ phận trong việc xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện công việc và gắn hiệu quả công việc với thu nhập của nhân viên.
 • Triển khai và kiểm soát việc thanh toán lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN… cho CBCNV trong đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật và công ty.

2.2 Công việc quản lý Hành chính.

 • Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ liên quan đến quản lý hành chính gồm: Nội quy, công văn, quyết định, thư từ, quy trình làm việc…
 • Tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty.
 • Quản lý và cung cấp các công cụ làm việc, bảo hộ lao động… đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu quả sử dụng.
 • Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn lao động, tài sản và công tác vệ sinh môi trường làm việc tại Nhà máy.
 • Tham gia tổ chức các tổ chức các chương trình, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: Văn hoá – văn nghệ quần chúng, khám sức khỏe định kỳ, các phong trào đoàn thể, thi đua khen thưởng…

Job requirement

 • Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành: Kinh tế, QTKD, Thống kê, Kế toán.
 • 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng
 • Ứng viên có bằng Kế toán trưởng
 • Ứng viên có kinh nghiệm quản lý kho và quản lý nhân sự