English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN (GẤP)

Mô tả công việc

• Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán;• Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty;• Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế;• Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả;• Thực hiện những công việc theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Tuổi: 30 - 40 tuổi;- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên - chuyên ngành Kế toán, Tài chính;- Có tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương ở công ty Bất động sản, đã từng tham gia quyết toán thuế, tiếp đoàn thanh tra;- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật, thuế;-  Cẩn thận, trung thực, quyết đoán.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp trách nhiệm, thưởng quý, thưởng nóng, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch trong và ngoài nước, thưởng 13,14...