Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Phòng Kế Hoạch Điều Phối

Job requirement

 • Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thực hiện các dự án sản phẩm mới, dự án đầu tư khuôn, dự án cải tiến sản phẩm
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định thời gian cần thiết cho từng công việc và phân bổ nguồn lực thực hiện
 • Theo dõi, đôn đốc tổ chức và điều hành các cuộc họp định ký để cập nhật tiến độ dự án, đảm bảo các bước trong dự án được hoàn thành đúng hạn
 • Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan loại bỏ thời gian chết các công đoạn trong dự án phát triển khuôn, dự án phát triển sản phẩm mới. Cải tiến, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan phân tích rủi ro, lập các phương án và đánh giá hiêu quả cho từng dự án sản phẩm mới trước khi đầu tư để giúp lãnh đạo đưa ra quyết định
 • Kiểm soát, yêu cầu hàng tồn ở các kho để đáp ứng nhu cầu bán hàng. Đánh giá rủi ro thiếu/ thừa hàng
 • Định ký rà soát xác định những mặt hàng không hiệu quả, phân tích và lập đề xuất phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Đề xuất, tham mưu cho ban lãnh đạo. Phân tích, đánh giá đưa ra giải pháp và hành động để đạt mục tiêu
 • Quản lý, phân công công việc trong phòng. Xây dựng, cập nhật các tài liệu của bộ phận. Huấn luyện, đào tạo, đánh giá KPIs và phát triển nhân sự.
 • Thực hiện các báo cáo công việc.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý dự án, Quản trị chuỗi cung ứng, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp
 • Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trưởng Phòng Kế Hoạch hoặc công việc tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại FMCG trong bộ phận kế hoạch
 • Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP/ERP và Microsoft Project, SPSS
 • Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng quản lý, phân tích và tổng hợp
 • Khả năng thuyết phục, gây ảnh hưởng và trình bày tốt
 • Nhanh nhạy với con số, cẩn thận, chi tiết, chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép