Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - PNJ CHI NHÁNH ĐÔNG NAM BỘ

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

* Tổ chức và họach định nguồn nhân lực :

- Xây dựng cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh với các chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc một cách khoa học.

- Định biên nhân sự từng phòng ban tại chi nhánh phù hợp trong từng giai đọan.

- Xây dựng, thực hiện các chương trình / kế họach nhân lực cho Chi nhánh.

- Kiểm tra, thực hiện các chính sách nhân sự nhất quán với trụ sở.

- Đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường làm việc phù hợp với văn hóa và định hướng chiến lược của Công ty nhằm duy trì ổn định nguồn nhân lực.

- Trực tiếp điều phối, giải quyết các công việc liên quan đến nhân sự, hành chính.

- Đề xuất và kiểm sóat ngân sách nhân sự hành chính một cách hiệu quả.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Lựa chọn, tuyển dụng :

- Lập kế họach và tổ chức thực hiện tuyển dụng tại chi nhánh.

- Tham vấn cho các phòng chức năng trong việc đánh giá và tuyển chọn ứng viên.

- Đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng.

- Liên tục cập nhật các công cụ, phương pháp tuyển dụng từ trụ sở.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Đào tạo và phát triển nhân lực :

- Lập kế họach, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tại chi nhánh.

- Đề xuất các khóa đào tạo phù hợp và các giải pháp huấn luyện tại chỗ ( như kèm cặp, luân chuyển công việc ...)

- Kiểm sóat quy trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Đánh giá thành tích CBNV:

- Tổ chức, triển khai, thực hiện, giám sát chương trình đánh giá thành tích (KPIs) định kỳ hàng tháng / quý / năm ( đánh giá năng lực, hành vi, tinh thần ... ) theo đúng quy trình chính sách công ty.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Các chế độ chính sách :

- Kiểm tra công tác chấm công của hệ thống Chi nhánh.

- Đề xuất các biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích nhân viên làm việc chủ động, hiệu quả thông qua các chế độ về lương thưởng, phúc lợi...phù hợp với tình hình thực tế tại chi nhánh theo quy định công ty.

-Giải quyết các thắc mắc của nhân viên tại chi nhánh.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Quan hệ lao động :

- Cập nhật và duy trì các chính sách nội bộ về đạo đức, hành vi nhân viên trong sổ tay nhân viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vấn đề về quan hệ lao động ( tranh chấp lao động, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc... )

- Kiểm sóat các thông tin chi tiết cá nhân của tất cả nhân viên đầy đủ, kịp thời.

- Chủ động phối hợp, trao đổi với các phòng / ban để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động và làm cầu nối giữa người lao động và Ban lãnh đạo công ty.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Công tác hành chính :

- Quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm kê bảo dưỡng dán mã tài sản các tài sản : công trình kiến trúc, văn phòng, vật tư, xe, máy móc, trang thiết bị văn phòng... tại chi nhánh định kỳ theo quy định.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), công tác an ninh trật tự theo đúng quy định và luật định.

- Lập và triển khai việc thực hiện các quy định môi trường, an tòan lao động, vệ sinh lao động và PCCC đúng quy định, luật định.

- Huấn luyện kiến thức về an tòan lao động, PCCC cho tòan bộ CBNV.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

* Thực hiện một số nhiệm vụ khác mà cấp trên giao.

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... Xem thêm

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - PNJ CHI NHÁNH ĐÔNG NAM BỘ

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ