To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - HR & GA Manager (Urgent)

Promanning HR
Updated: 28/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Chúng tôi đang tim ứng viên cho vị trí : Trưởng phòng Hành Chính - Nhân sự - HR & GA Manager, làm việc cho Công ty sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử có nhà máy tại Hưng Yên, chi tiết như sau:

  • Quản lý phòng HCNS
  • Xây dựng hệ thông nhân sự theo yêu cầu CSR/RBA
  • Đối ứng Audit khách hàng, cơ quan chính quyền

Company Overview

Promanning HR

http://promanning.com Number of employees: 30

Promanning is the concentration of experienced professionals in the field of HR consulting to provide the best services for employers. Promanning... View more

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - HR & GA Manager (Urgent)

Promanning HR