To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Sino Corporation
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Công tác Hành chánh – quản trị :

 1. Xây dựng kế hoạch công tác hành chánh – quản trị định kỳ hàng năm và trực tiếp triển khai kế hoạch.
 2. Trực tiếp soạn thảo trình Ban Giám đốc ban hành các thông báo, qui trình, qui định, chính sách, nội qui, bảng mô tả công việc, thiết lập mục tiêu công việc trong toàn Công ty.
 3. Trực tiếp điều động, theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện công việc, ngày công, ngày phép … của các nhân viên trong Phòng và giám sát việc chấp hành nội qui lao động của CBNV trong toàn Công ty.
 4. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm soát công tác: tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, bảo vệ, hành chánh, quản trị, mua sắm trang thiết bị, công cụ lao động … nhằm đảm bảo phục vụ tốt hoạt động chung của Công ty.
 5. Tổ chức tốt công tác văn thư, hành chánh, quản lý con dấu, quản lý tài sản, công cụ lao động trong toàn Công ty.
 6. Lập kế hoạch quản lý tài sản, trang thiết bị, xe ô tô và các chi phí phát sinh có liên quan theo định kỳ hàng Quý.
 7. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo trì bảo dưỡng văn phòng Công ty, kịp thời đề xuất sửa chữa khi phát sinh hư hỏng nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động chung tại Công ty.
 8. Thực hiện công tác đối ngoại, giao dịch với các cơ quan hữu quan, ban ngành như : điện, điện thoại, phường, cảnh sát PCCC, đối tác … giải quyết các sự vụ phát sinh theo yêu cầu công việc.
 9. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường làm việc cho CBNV.
 10. Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các công tác hành chánh, quản trị.

Công tác lao động - tiền lương :

 1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, chính sách lương phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn.
 2. Thực hiện công tác tuyển dụng lao động, đào tạo, phân công, bố trí nhân sự đúng chuyên môn, nhu cầu công việc.
 3. Trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách người lao động như : các hình thức ký kết hợp đồng, trích nộp các khoản bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, giải quyết thôi việc, …
 4. Trực tiếp thực hiện chấm điểm KPI hàng tháng cho nhân viên trực thuộc Phòng và thực hiện công tác chi lương, thưởng, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong toàn Công ty theo hệ thống lương 3P.
 5. Phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong công tác xét khen thưởng thi đua, đánh giá năng lực CBNV.
 6. Liên hệ, làm việc với Cơ quan lao động để cập nhật các thông tin, hướng dẫn nhằm đảm bảo thực hiện đúng các qui định của Luật lao động, các qui định của Cơ quan Nhà nước liên quan đến vấn đề chính sách đối với người lao động.
 7. Hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các công tác lao động tiền lương, giải quyết chế độ cho CBNV.

Công tác xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 :

 1. Phối hợp, hỗ trợ với lãnh đạo các đơn vị, Ban ISO duy trì, cải tiến liên tục hệ thống QLCL tại Công ty.
 2. Trực tiếp xây dựng các qui trình, biểu mẫu, kiểm soát công việc theo hệ thống trong lĩnh vực chuyên môn đảm trách.
 3. Hướng dẫn, kiểm tra nhân viên việc tuân thủ triển khai các nội dung công việc đúng qui trình, qui định.
 4. Thực hiện & giám sát việc thực hiện các báo cáo định kỳ đúng qui định.

Các vấn đề khác :

 1. Cam kết bảo vệ giá trị của Công ty bằng cách bảo mật các thông tin về tổ chức, nhân sự, tiền lương và các số liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty.
 2. Thường xuyên tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đảm trách phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty và đúng pháp luật Nhà nước.

Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công điều động của Ban Giám đốc.

Job requirement

 1. Cử nhân
 2. > 5 năm kinh nghiệm tại vị trí TP. Hành chánh – Nhân sự.
 3.  Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống lương 3P
 4. Duy trì năng suất và hiệu quả khi làm việc dưới áp lực
 5. Có khả năng tổ chức công việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng đội, giám chịu trách nhiệm.
 6. Ưu tiên khu vực gần Q.1 để  thuận lợi đường đi làm

Am hiểu pháp luật lao động và chuyên môn nghiệp vụ đảm trách : nhân sự, tiền lương, hành chánh, quản trị.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 38 - 45
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 02 tháng
 • Working time: Thứ 2 - sáng Thứ 6
 • Training opportunities: Thường xuyên được huấn luyện
 • Colleagues: Hòa đồng, vui vẻ
 • Benefits:

  Theo chế độ công ty
  - BHTN 24/24
  - BHXH, YT, TN theo luật định
  - Thưởng cuối năm
  - Du lịch
  - Khám sức khỏe định kỳ
  - 12 ngày phép năm

 • Annual leave: Thứ Bảy + Chủ Nhật và các ngày lễ trong năm

Company Overview

Sino Corporation

http://www.sinoautoid.com Number of employees: 100

SINO GROUP (www.sinoautoid.com.vn) với 22 năm kinh nghiệm và là một tập đoàn hàng đầu Việt Nam về thiết bị và giải pháp ứng dụng mã vạch và RFID gồm máy... View more

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Sino Corporation