English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng Hành chánh Nhân sự

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

    Ngành nghề: Nhân sự

  • Cấp bậc: Quản lý

    Hạn chót nộp hồ sơ: 15-09-2019

  • Mức lương: 23.000.000 - 25.000.000 VND

Mô tả công việc

- Quản lý thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tuyển dụng của Công ty. Phối hợp các phòng ban / bộ phận trong việc thực hiện các yêu cầu / kế hoạch tuyển dụng- Xây dựng và hoàn thiện sơ đồ tổ chức, mô tả công việc quy trình, quy định, quy chế liên quan lương thưởng, KPI, đào tạo, các chế độ phúc lợi cho CBCNV- Giám sát công tác quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên, quá trình công tác (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lương, cấp bậc, quá trình điều động, khen thưởng, kỷ luật...) của nhân viên trong toàn Công ty- Điều động, bố trí, bổ nhiệm nhân sự theo yêu cầu sản xuất kinh doanh- Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ hàng tháng, quý nhằm đánh giá nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.- Xây dựng, đề xuất thay đổi các chính sách, chế độ, phúc lợi cho nhân viên trong Công ty theo quy định của Bộ luật lao động và Pháp luật hiện hành.- Hoàn thành bản lương hàng tháng, thực hiện chi trả lương cho Nhân viên, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cục Thuế- Là đầu mối trung gian đối thoại giữa BGĐ và nhân viên Công ty, tổ chức hòa giải và / hoặc giải quyết các mâu thuẩn phát sinh (nếu có)- Quản lý hệ thống đánh giá KPIs nhân viên, theo dõi hiệu quả công việc từng cá nhân và phòng ban theo hệ thống đánh giá được duyệt.- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty- Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CBCNV- Lên kế hoạch, tổ chức các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ công nhân viên nhằm tạo môi trường làm việc năng động, tăng cường tinh thần đoàn kết

Yêu cầu công việc

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Kinh nghiêm từ 03-05 năm ở vị trí tương đương, từng làm trong ngành FMCG

- Thưởng lễ, tết, tháng 13

- Ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

- Xét nâng lương theo năng lực định kỳ hằng năm

- Các chế độ BHXH, công đoàn theo quy định nhà nước

- Du lịch hàng năm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép