Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng Phòng Giám Sát Tài Chính

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Ngày cập nhật: 14/01/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Mô tả công việc

  • Là chức danh quản lý cấp Phòng, có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc ban/Phó Giám đốc ban thực hiện quản lý, định hướng và thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ thuộc mảng giám sát tài chính.
  • Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban đối với các công việc của Phòng Giám sát tài chính
  • Triển khai xây dựng mục tiêu công việc; tổ chức xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể Phòng phụ trách; xây dựng kế hoạch/ định biên hàng năm cho Phòng;
  • Xây dựng, tổ chức triển khai và quản lý, giám sát đối với các mảng giám sát tài chính;
  • Có quyền tự do cân nhắc trong phạm vi nhất định để đạt kết quả cuối cùng; có tầm nhìn về tất cả các lĩnh vực trong phạm vi công việc của phòng;
  • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các kế hoạch chiến lược, quyết định về tài chính trong ngắn,trung, dài hạn
  • Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo quyết định các vấn đề chuyên môn quan trọng mà các quyết định đó có tầm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả tài chính tại SHB;
  • Chịu trách nhiệm quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá đối với CBNV trong đơn vị mình quản lý;
  • Tham gia công tác tuyển dụng, xây dựng đội ngũ của Phòng và đề xuất các chương trình đào tạo cho các cán bộ trong Phòng quản lý;
  • Triển khai các công việc theo yêu cầu của Giám đốc, Phó Giám đốc Ban.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... Xem thêm

Việc làm tương tự

Trưởng Phòng Giám Sát Tài Chính

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )