English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng/Giám đốc Tài Chính - Kế Toán - Trung Nguyên Investment

Mô tả công việc

* Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh Bất Động Sản, Dự Án, Khu Đô Thị Phức Hợp, M & A, Retail...

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trung Nguyên (Trung Nguyên Invesment Corp) tuyển dụng cho các dự án Thành Phố Cà Phê

- Hoạch định chiến lược tài chính, quản trị rủi ro tài chính của Tập đoàn trong từng giai đoạn và tổ chức triển khai các chiến lược đó

- Xây dựng các chỉ tiêu KPI, BSC của phòng tài chính và đảm bảo thực thi, đạt các chỉ tiêu

- Tiến hành nghiên cứu, phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.

- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.

- Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, nhằm nâng cao năng suất sử dụng của các nguồn lực sẵn có

- Triển khai, bao quát, giám sát hoạt động tài chính-kế toán

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên tài chính

- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/ chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.

Các báo cáo, tài liệu về Đầu tư và Tài chính

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên môn các Tài chính, Kế toán, Quản trị, Thương mại quốc tế,...
 • Ưu tiên những ứng viên có bằng CFA, MBA Tài Chính.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý công việc, tầm nhìn tư duy chiến lược tốt, nhạy bén về các khoản đầu tư của doanh nghiệp

  ·Am hiểu thị trường tài chính, chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư trong và ngoài nước

  ·Có kiến thức rộng về Tài chính quốc tế, tín dụng, ngân hàng

 • Có hiểu biết xã hội và các mối quan hệ sâu rộng với các tổ chức, quỹ đầu tư, ngân hàng…
 • Thành thạo tiếng Anh.

  Kỹ năng quản lý thời gian và công việc.

  Kỹ năng giao tiếp, thương thảo, đàm phán.

 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp.