English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Dự Toán - QS

Unux - Hung Gia LTD

Unux Studio là công ty Thiết Kế Nội Thất Chuyên Nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động:

+ Thiết kế nội thất Văn phòng

+ Thiết kế nội thất Biệt Thự - Căn Hộ Cao Cấp

+ Thiết kế nội... Xem thêm

Người liên hệ: Ms. Duong

Mô tả công việc

CHỨC NĂNG:

 • Thiết lập, tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng dự toán theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được qui định;
 • Tiếp nhận và tổng hợp thông tin chi tiết về hồ sơ báo giá/Hồ sơ thầu và hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ báo giá;
 • Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về các vấn đề liên quan đến công việc dự toán. Thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống qui trình tác nghiệp tại bộ phận;
 • Quản lý nhân viên thuộc phòng trong việc thực hiện nội qui, qui định của công ty
 • Đào tạo chuyên môn nội bộ phòng.
 • Tiếp nhận hồ sơ mời thầu/ báo giá, kiểm tra thông tin về những yêu cầu của CĐT. Đọc và kiểm tra thông tin chi tiết của hồ sơ mời thầu/ báo giá;
 • Lập kế hoạch thực hiện dự toán hồ sơ mời thầu/báo giá nhằm đạt được mục tiêu và yêu cầu của hồ sơ;
 • Tổ chức, phân công công việc nội bộ phòng dự toán nhằm hoàn thành hồ sơ thầu./báo giá đúng tiến độ và chất lượng;
 • Đảm bảo tính chính xác của hồ sơ dự toán trước khi trình duyệt Ban Giám Đốc
 • Đảm bảo bảo mật thông tin doanh nghiệp cao;
 • Lập hồ sơ dự thầu/báo giá trình duyệt Ban Giám Đốc
 • Hỗ trợ bộ phận vật tư trong việc phát triển cơ sở dữ liệu giá nhằm phục vụ công tác dự toán và mua hàng;
 • Giám sát nhân viên phòng ban thực hiện đúng nội qui và qui định của công ty;
 • Đào tạo và đánh giá nhân viên nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả làm việc;
 • Soạn thảo,triển khai, duy trì việc thực hiện qui trình tác nghiệp tại phòng ban;
 • Thường xuyên cải tiến qui trình tác nghiệp theo định hướng hiệu quả hơn;
 • Tham gia và duy trì các hoạt động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp
 • Thực hiện các công việc điều động khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

QUYỀN HẠN:

 • Nghiên cứu và đế xuất lên Quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc các cải tiến, biện pháp khả thi có liên quan đến hoạt động của phòng Dự toán
 • Điều phối ngang cấp với các trưởng bộ phận trong việc yêu cầu hỗ trợ thông tin và tác nghiệp nhằm phục vụ công tác dự toán hiệu quả;
 • Toàn quyền điều hành phòng dự toán; chủ động phân công, phân nhiệm, thuyên chuyển nhân viên thuộc phòng;
 • Đề xuất khen thưởng kỷ luật, tăng giảm lương và đề bạc nhân viên thuộc phòng
 • Đề xuất khen thưởng kỷ luật cá nhân, phòng ban không tích cực hỗ trợ và hợp tác hoặc cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của phòng dự toán;
 • Kiến nghị và đề xuất bổ sung và cải tiến qui trình tác nghiệp thuộc chuyên môn đảm nhận.

Quan hệ nội bộ:

 • Nhận phân công công việc trực tiếp từ Ban Giám Đốc
 • Báo cáo công việc hàng ngày cho Ban Giám Đốc khi có yêu cầu
 • Đảm bảo và duy trì hệ thống phản hồi thông tin khép kín trong nội bộ;
 • Đảm bảo vận hành tác nghiệp theo đúng qui trình Dự toán;

Quan hệ đối ngoại:

 • Phối hợp công việc giữ các phòng ban (Thu mua, Kiến Trúc, Cơ Điện, Kết Cấu....), đồng thời đảm bảo nguồn thông tin khép kín và kịp thời giữa phòng dự toán và các phòng ban khác.
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp, đơn vị thầu phụ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ về thông tin báo giá phục vụ công tác dự toán;

Yêu cầu công việc

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng/xây dựng dân dụng/kiến trúc.
 • Kinh nghiệm: Trên 7 năm phụ trách Dự Toán và Ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng dự toán công ty xây dựng.
 • Nắm vững quy trình quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư, hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các qui định hiện hành có liên quan.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho thiết kế như Autocad, Sketchup, G8 v.v...
 • Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế
 • Đàm phán và thuyết trình tốt
 • Đào tạo và phát triển nhân lực;
 • Nhạy bén với số liệu;
 • Trung thực – Trách nhiệm;
 • Hòa đồng;
 • Linh hoạt và sáng tạo;
 • Tỉ mĩ và cẩn thận;
 • Chịu được áp lực cao trong công việc