Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Kiên Giang

PVcomBank
Ngày cập nhật: 11/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

Quản lý điều hành hoạt động

  • Tổ  chức  triển  khai,  thực  hiện  kế  hoạch,  quy  trình,  hướng  dẫn  đối  với  các  hoạt động nghiệp vụ giao dịch tại Phòng DVKH. 
  • Giám sát, Kiểm soát và phê duyệt các nghiệp vụ tại Phòng Dịch vụ khách hàng theo quy định phân cấp, ủy quyền trong từng thời kỳ của PVcomBank
  • Tổ chức triển khai các sản phẩm dịch vụ tại phòng DVKH, bán và bán chéo các sản phẩm thông qua kênh DVKH tại chi nhánh.
  • Công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc KHCN

Kiểm soát tuân thủ

  • Giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ tại phòng  DVKH đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục vụ Khách hàng theo quy định của PVcomBank

Quản lý con người

  • Tổ chức và duy trì công tác đào tạo, huấn luyện, kiểm tra, đánh giá và tuân thủ các chương trình đào tạo, đảm bảo tăng  cường hiệu suất nhân viên;
  • Thiết lập môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, đảm bảo định hướng và phát triển nghề nghiêp cho cán bộ thuộc quyền theo khả năng của mỗi cán  bộ; 
  • Dự thảo tờ trình nhân sự, phối hợp thực hiện công tác bảo  hiểm, tuyển dụng… tại chi nhánh theo chỉ  đạo của GĐ chi  nhánh và hướng dẫn của Khối QTNNL

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Kiên Giang

PVcomBank