To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Allowances

Job requirement

- Quản lý, giám sát công việc tại Phòng Dịch vụ Khách hàng

- Điều phối công việc, nhân sự trong bộ phận quản lý để đạt hiệu quả công việc cao nhất. Kiểm soát chất lượng nhân sự thuộc bộ phận

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp tư vấn, chăm sóc Khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm Khách hàng, tiết kiệm chi phí

- Là đầu mối giải quyết, xử lý các phản ánh khiếu nại từ Khách hàng

- Xây dựng quy trình, quy định tư vấn chăm sóc Khách hàng trước và sau bán

- Tổ chức đào tạo, tái đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân viên Chăm sóc Khách hàng

- Tuyển dụng trực tiếp nhân viên CSKH

- Tham gia test hệ thống, đưa ra các yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Call Center, hệ thống liên quan trong quá trình làm việc

- Tổng hợp thông tin từ Khách hàng từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị tới các bộ phận có liên quan để hoàn thiện quy trình/quy định, nâng cao trải nghiệm Khách hàng

- Báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Công ty Tài chính Bưu điện PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)