To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng đầu tư

Updated: 09/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Xây dựng chiến lược đầu tư và các kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn
 • Quản lý dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, thẩm định dự án đầu tư, hợp đồng về đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành Giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư
 • Thống kê và báo cáo với Ban giám đốc Thực hiện các công tác quản lý, phân công nhân sự trong phòng
 • Đầu tư Trưởng phòng đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Công ty về những vấn đề trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành trở lên;  Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương;
 • Có kiến thức vượt trội về Tài chính, Đầu tư & M&A Bất động sản;
 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản lý điều hành, xây dựng và hoạch định chiến lược đầu tư bất động sản.
 • Kiến thức chung tổng quát về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Bất Động Sản, Xây dựng, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng là lợi thế;

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Similar Jobs

Trưởng phòng đầu tư

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia