Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng phòng Đào tạo

Job requirement

  • Quản lý, điều hành công việc chung của Phòng;
  • Xây dựng kế hoạch/điều phối đào tạo;
  • Đánh giá kết quả đào tạo, phát triển sản phẩm đào tạo;
  • Tham gia gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình liên quan;
  • Tham gia công tác giảng dạy các Khóa đào tạo

Job requirement

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
  • Trình độ Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng.
  • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
  • Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ  ngân hàng thương mại như: Kế toán tài chính tín dụng, Tín dụng, Quản lý nguồn vốn, Kinh doanh tiền tệ và Ngoại hối, Thanh toán quốc tế ...
  • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan và 02 năm làm quản lý với vị trí tương đương.