To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Cơ Điện

BIM Group
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Quản lý toàn bộ công việc tại bộ phận Cơ điện của Tập đoàn, kiểm soát phần cơ điện tại các dự án, chủ trì công tác chuyên môn, quản lý thiết kế hệ thống cơ điện các công trình dân dụng: Khách sạn, Biệt thự, chung cư cao tầng…
- Chủ trì, thay mặt Chủ đầu tư làm việc trực tiếp với các bên tư vấn thiết kế, đưa giải pháp tối ưu hiệu quả cho Chủ đầu tư;
- Phối hợp với các Phòng ban triển khai công việc liên quan đến cơ điện của các dự án;
- Lập giải pháp kỹ thuật, phương án kĩ thuật, phương án thi công liên quan mảng cơ điện cho dự án;
- Cập nhật các cải tiến kỹ thuật phù hợp;
- Tham gia kiểm soát hồ sơ khối lượng, chỉ dẫn kỹ thuật để phục vụ đấu thầu. Tham gia giám sát các gói thầu liên quan đến hệ thống kỹ thuật ME;
- Lập kế hoạch hoạt động của phòng cho từng giai đoạn cụ thể theo kế hoạch của công ty;
- Tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên trong phòng thực hiện hoàn thành các kế hoạch đã xác lập, hướng dẫn nhân viên triển khai công tác kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật;
- Quản lý chất lượng công việc, đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo nhân viên trong phòng;
- Chủ trì làm việc với chuyên gia, hãng về các vấn dề liên quan đến kỹ thuật dự án;
- Các công tác khác do Ban lãnh đạo giao.

Company Overview

BIM Group

https://bimgroupworks.com

BIM Group Sơ lược về công ty: Được thành lập năm 1994 có trụ sở chính tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, BIM Holdings (“BIM”) là một tập đoàn kinh... View more

Trưởng Phòng Cơ Điện

BIM Group