Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Phòng CNTT

Job requirement

- Hỗ trợ cho Information Manager trong việc quản lý hệ thống helpdesk và lập các quy trình, tài liệu CNTT.

- Huấn luyện kỹ thuật cho người sử dụng (khi triển khai ứng dụng CNTT mới, khi nhân viên mới hội nhập).

- Quản lý các dự án công nghệ thông tin cho các nhà máy mới theo định hướng của HĐQT/BTGĐ.

- Tìm hiểu và nắm bắt quy trình hoạt động của các phòng ban để hỗ trợ, cung cấp các công cụ, biểu mẫu, ứng dụng đáp ứng nhu cầu công việc.

- Điều phối, kết hợp với IT Operation Manager và IT Infrastructure Manager thực hiện yêu cầu của IT Director và PTGĐ TC-KT-IT.

- Lập quy trình, tài liệu hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án CNTT và cho người sử dụng.

- Huấn luyện kỹ thuật, lên kế hoạch đào tạo kỹ năng cho IT User Support.

- Theo dõi tiến trình thực thi công việc, các dự án của phòng CNTT.

- Lập biểu mẫu thống kê, báo cáo công việc của phòng CNTT theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc cao học.

- Kinh nghiệm > 5 năm trong lĩnh vực CNTT.

- Nắm bắt quy trình hoạt động của các phòng ban.

- Kỹ năng trình bày, lập kế hoạch.

- Khả năng giao tiếp với các phòng ban khác.

- Khả năng viết quy trình, quy định liên quan đến bộ phận CNTT

- Chủ động trong công việc và tinh thần học hỏi cao và có thể đáp ứng tất cả các mức độ khác cao hơn của công việc.

- Giám sát, thi công các dự án về công nghệ thông tin (hạ tầng mạng, camera,...).

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave