To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng Cao Cấp Liên Kết Đối Tác - Khối Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA012

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 23/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Xây dựng và định hướng hoạt động của phòng, nhân sự của phòng theo hướng chuyên môn hóa, phân tích và tìm hiểu nhu cầu của đối tác, khách hàng để đưa ra các chiến lược bán hàng và kế hoạch kinh doanh – kế hoạch hợp tác, phát triển đổi tác: 

  • Liên kết, phát triển danh mục đối tác cho VPBank
  • Xây dựng các chương trình hợp tác, may đo phù hợp cho từng dự án, đối tác.
  • Xây dựng, thiết kế, triển khai các chương trình bán B2B, B2C đến tất cả các các đối tác và khách hàng.
  • Phụ trách giỏ hàng từ đối tác, tạo nguồn hàng cho các ĐVKD.
  • Bảo đảm thông suốt toàn bộ các hạng mục hợp tác với đối tác, nâng cao lợi ích, giá trị, hình ảnh VPBank.
  • Thúc đẩy bán, triển khai các hoạt động phát triển kinh doanh tại các ĐVKD, các chương trình incentive, hợp tác cho đối tác.

2. Thiết kế, đề xuất, thúc đẩy thực hiện mô hình khai thác hệ sinh thái đối tác BĐS chiến lược nhằm gia tăng giá trị khai thác và xâm nhập của VPBank ngoài sản phẩm thế chấp (payroll, thẻ tín dụng, casa, TD, UPL…) cho các phân khúc MAF và AF.

3.Thực hiện đánh giá và quản lý, giám sát, thúc đẩy các nhân sự trong phòng để hoàn thành KPIs

4. Tìm kiếm mở rộng danh mục đối tác nhằm mục tiêu chung hoàn thành số KPIs sản phẩm Nhà đất và Ô tô được giao.

5. Chịu trách nhiệm điều phối và triển khai các kế hoạch hoạt động từng thời kỳ và các nhiệm vụ khác do BLĐ, GĐ TTSPTC & LKĐT giao phó.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Trưởng Phòng Cao Cấp Liên Kết Đối Tác - Khối Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội, Hồ Chí Minh - TA012

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK