Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

TRƯỞNG PHÒNG CẢI TIẾN SẢN XUẤT - NHÀ MÁY 4

Job requirement

- Lập kế hoạch phát triển cho nhóm và giám sát các thực thi cải tiến của nhà máy

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm bắt tình hình, triển khai các mục tiêu, dự án và điều chỉnh hoạt động trong nhóm.

- Xây dựng các dự án cải tiến, chuẩn hóa các tiêu chuẩn nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất

- Đề xuất hướng cải tiến liên quan đến nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi phát sinh tại công đoạn sản xuất.

- Thực hiện công việc cải tiến kỹ thuật sản xuất (tự động hóa máy móc, vv..) bao gồm việc thiết kế các thiết bị nhằm phục vụ cho các dự án cải tiến.

- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Job requirement

 

- Từng làm công việc cải tiến trong ngành sản xuất cơ khí hoặc lĩnh vựa liên quan. Có kiến thức về gia công máy cơ khí NC, CNC,…

- Từng có kinh nghiệm về các hoạt động cải tiến qui trình sản xuất.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong IE.

- Kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý kỹ thuật công nghiệp (quản lý tinh gọn) Khả năng tư duy, tổng hợp phân tích dữ liệu và giải quyết vần đề.

- Khả năng giao tiếp tốt tiếng Nhật.

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review