English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Bảo Trì

Mô tả công việc

Công ty chúng tôi có 1 Dự án tại Phú Quốc, trong đó có 1 Ký túc xá nhân viên, 1 trạm xử lý nước thải, 1 nhà máy giặt ủi, 1 trạm phát điện, một số khách sạn, nhà cao tầng. Chúng tôi cần tuyển 1 Trưởng phòng Bảo trì để:

Tổ chức xây dựng kế hoạch sửa chửa, bảo trì bảo dưỡng:

 • Tổ chức lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm.
 • Tổ chức lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn máy móc thiết bị toàn hàng năm.
 • Tổ chức lập kế hoạch ngân sách máy móc thiết bị, các hạng mục cần đầu tư hàng năm.
 • Tổ chức lập kế hoạch ngân sách máy móc thiết bị, các hạng mục cần đầu tư hàng năm.
 • Tổ chức thực hiện xây dựng, điều chỉnh KPIs hàng năm.
 • Tổ chức thực hiện các hạng mục cải tiến máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.
 • Đầu mối tiếp nhận, tổ chức triển khai cho thành viên phòng bảo trì thực hiện các phiếu yêu cầu từ đơn vị sử dụng khi có nhu cầu bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị.
 • Tổ chức thực hiện lập các báo cáo định kỳ công tác sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo yêu cầu.

Tổ chức thực hiện công tác vận hành hệ thống phụ trợ:

 • Tổ chức lên kế hoạch vận hành hệ thống phụ trợ theo kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, lập các báo cáo định kỳ công tác vận hành máy móc thiết bị theo yêu cầu.
 • Tổ chức xây dựng, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật cho hệ thống phụ trợ hàng năm.
 • Tổ chức tập hợp nhu cầu mua sắm hóa chất, công cụ - dụng cụ cho công tác vận hành hệ thống phụ trợ định kỳ.
 • Tổ chức lập báo cáo các chỉ số tiêu thụ điện, nước, hóa chất…..hằng ngày, tháng, quý, năm theo yêu cầu.

Tổ chức thực hiện vấn đề nhân sự:

 • Tổ chức sắp xếp nhân sự, bộ phận thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng, gia công chế tạo, thi công lắp đặt mới theo các phiếu yêu cầu từ các đơn vị sử dụng.
 • Tổ chức sắp xếp nhân sự trong công tác vận hành thiết bị phụ trợ theo kế hoạch sản xuất ngày, tuần, tháng, quý, năm.
 • Tổ chức xây dựng, điều chỉnh định biên nhân sự theo kế hoạch kinh doanh sản xuất hằng năm.
 • Tổ chức đánh giá nhân viên phòng bảo trì hằng quý, năm.
 • Tổ chức lập, điều chỉnh bảng mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng phòng bảo trì khi có yêu cầu.
 • Phỏng vấn lựa chọn nhân viên phòng bảo trì đáp ứng đủ năng lực, chuyên môn, số lượng theo định biên nhân sự được duyệt.

Công tác tham mưu, theo dõi, giám sát thực hiện dự án cũng như các hạng mục khác trong phạm vị công việc:

 • Tham mưu các vấn đề máy móc thiết bị, hạng mục đầu tư, dự án trong phạm vi công việc.
 • Tổ chức giám sát công tác thi công đầu tư các hạng mục máy móc thiết bị, hạng mục đầu tư xây dựng, dự án, bảo hành, thuê ngoài bảo trì, sửa chửa đảm bảo tiến độ chất lượng.
 • Tổ chức phối hợp SHE thực hiện giám sát, nhắc nhở công tác an toàn, môi trường các hạng mục thi công.
 • Đưa ra ý kiến tư vấn các hạng mục gia công chế tạo cho các đơn vị sử dụng.

Công tác phối hợp các phòng ban trong công ty:

 • Tổ chức phối hợp các đơn vị khác để thực hiện các phiếu yêu cầu sửa chữa.
 • Liên hệ cơ quan chức năng về các vấn đề điện, nước, môi trường, thuộc phạm vi đơn vị quản lí.

Tổ chức quản lý trang thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ:

 • Tổ chức quản lý vật tư trang thiết bị được cấp phát trong đơn vị nhằm mục đích thực hiện chức năng công việc.
 • Tổ chức quản lí, kiểm tra vật tư, trang thiết bị tồn kho nhằm đáp ứng yêu cầu dự phòng sản xuất.
 • Tổ chức thực hiện đề xuất mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, phụ liệu bổ sung cho quá trình vận hành phụ trợ.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật: Cơ khí, Điện lạnh, Điện
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm bảo trì, trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Có kiến thức về 5S, An toàn, Kaizen, Lean, TPM, Cải tiến, ISO, HACCP, GMP,…
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi.
 • Kỹ năng quản lý dự án.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng dẫn dắt, quản lý đội nhóm và ra quyết định.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng huấn luyện và đào tạo.
 • Hướng đến kết quả cuối cùng.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép