Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Trưởng phòng bán hàng trực tiếp (Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam) - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng, bộ phận Phát triển Kinh doanh để duy trì và mở rộng danh sách các khách hàng tiềm năng tìm được từ các hoạt động bán hàng trực tiếp

- Tuyển dụng và huấn luyện các DSA để đạt được hiệu suất cao.

- Cập nhật và theo dõi kết quả bán hàng, thực hiện giải pháp kịp thời, thúc đẩy DSA theo dõi và cải thiện

- Hướng dẫn DSA để thực hiện các nhiệm vụ đúng hạn, đảm bảo tất cả DSA hiểu rõ vai trò và mục tiêu của họ

- Thực hiện các hoạt động của các nhóm tuân thủ các chính sách, quy định và tiêu chuẩn của PTF

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Trưởng phòng bán hàng trực tiếp (Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam) - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)