To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng/Phó máy in Gallus

HRVietnam
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Job requirement

Khách hàng chúng tôi là công ty in ấn bao bì và ấn nhãn mác có tiếng trên thị trường, đang cần tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí 2 Trưởng/Phó máy in Gallus với nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Nhận lệnh sản xuất, triển khai sản xuất theo đúng kế hoạch
  • Vận hành máy in Gallus/ Flexo
  • Thực hiện KPI của tổ in
  • Đào tạo nhân viên mới, kiểm soát nhân viên trong tổ
  • Thực hiện công việc vệ sinh nhà xưởng, máy móc theo tiêu chuẩn 5S.
  • Báo cáo tình hình sản xuất và các sự cố bất thường cho trưởng bộ phận.
  • Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

Company Overview

HRVietnam

https://hrvietnam.com

Trưởng/Phó máy in Gallus

HRVietnam