English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng nhóm tuyển dụng

Mô tả công việc

  • Chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành kế hoạch tuyển dụng; tư vấn tuyển dụng cho các Bộ phận chuyên môn nhằm đạt mục tiêu theo đúng kế hoạch;
  • Phát triển và quản lý các kênh tuyển dụng để nâng cao hiệu quả công việc, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty;
  • Nghiên cứu và đề xuất các nguồn mới để tuyển dụng ứng viên chủ động và thụ động;
  • Training & Coaching cho nhân viên các kỹ năng Sàn lọc, Phỏng vấn, Đánh giá, Lựa chọn ứng viên
  • Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tuyển dụng theo tháng/quý/năm và phân tích tính hiệu quả của các kênh tuyển dụng để có kế hoạch cải thiện chất lượng tuyển dụng
  • Xây dựng Bản mô tả công việc cho tất cả các vị trí tuyển dụng;
  • Chịu trách nhiệm cập nhât thông tin và quản lý phần hồ sơ dữ liệu thông tin ứng viên. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn ứng viên...
  • Thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu và hợp tác tuyển dụng qua nhiều kênh như tham gia và khai thác mối quan hệ với các trường Đại học / Cao đẳng / Trung cấp và các nhóm tuyển dụng chuyên nghiệp;
  • Đẩy mạnh trang tuyển dụng DAT, trang Facebook / LinkedIn nhằm tăng cường hiệu quả ​​tuyển dụng;
  • Thực hiện chương trình hội nhập nhân viên mới, tham gia xây dựng các chính sách theo sự phân công.

Yêu cầu công việc

1. Tối thiểu 02 năm vị trí Trưởng nhóm tuyển dụng hoặc 05 năm vị trí Chuyên viên tuyển dụng;

2. Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ đảm bảo mục tiêu đề ra;

3. Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm  

4. Làm việc theo mục tiêu, chịu được áp lực cao trong công việc;

5. Ngoại giao tốt, kỹ năng giao tiếp tốt với các tổ chức, cá nhân;

6. Trung thực, chủ động, trách nhiệm, quyết đoán.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép