English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng nhóm Thiết kế Kết cấu

Mô tả công việc

• Triển khai phương án và giải pháp thiết kế;

• Tham gia làm việc với đơn vị tư vấn theo phân công;

• Quản lý công tác thiết kế có liên quan các công trình được giao;

• Giám sát tác giả trong quá trình thi công;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo phân công của lãnh đạo Phòng.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng;

• Có ít nhất 5năm kinh nghiệm công tác thiết kế kết cấu và 2 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn giám sát xây dựng. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài hoặc có kinh nghiệm trong công tác thiết kế kết cấu chuyên sâu Bê tông cốt thép/kết cấu thép;

• Hiểu biết và có khả năng vận dụng các hệ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu: TCVN, ASCI …;

• Có khả năng lập và kiểm soát kế hoạch công việc;

• Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm: Etabs, Safe, Sap, Acad, Revit, Ms project, Staad Pro;

• Tiếng Anh giao tiếp khá, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành;

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên