To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Thực hiện xây dựng các quy trình, quy định liên quan tới chất lượng sản phẩm của dây chuyền sản xuất đồng thời giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định của nhân viên và các bộ phận liên quan
- Thực hiện việc quản lý, hướng dẫn và đạo tạo nhân viên nhóm mình phụ trách
- Kiểm soát chi phí, hồ sơ, tài liệu, hóa chất, tài sản, công cụ dụng cụ và thực hiện các báo chất lượng đến cấp quản lý và các phòng ban liên quan
- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
- Giải quyết các sự không phù hợp
- Đề xuất các hoạt động cải tiến liên quan đến chất lượng bán thành phẩm/sản phẩm/ thông số quá trình sản xuất thuộc phạm vi phụ trách
- Làm báo cáo hàng ngày/tháng
- Tương tác, phối hợp nhịp nhàng & hiệu quả với các đơn vị, phòng ban liên quan
- Thực hiên các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó

Company Overview

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan

https://masanjobs.com Number of employees: 5,000 - 10,000

Masan Group :  We are one of Vietnam’s largest private sector companies with a focus on the consumption and resources sectors. We have a track record of... View more

Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan