English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng nhóm Nhân sự / HR team leader

Mô tả công việc

1. Tuyển dụng

- Tiếp nhận yêu cầu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng và triển khai tìm kiếm và xây dựng nguồn ứng viên dựa trên kế hoạch tuyển dụng;

- Tuyển dụng nhân sự để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban cũng như đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.

- Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin ứng viên;

2. Quản lý lương và các phúc lợi

- Kiểm soát chấm công, nghỉ phép, tính lương cho người lao động

- Theo dõi, đánh giá thử việc, kiểm soát hợp đồng lao động;

- Đảm bảo công tác tham gia bảo hiểm, các chế độ chính sách cho người lao động

3. Huấn luyện – đào tạo

- Phối hợp với các phòng ban lên kế hoạch đào tào huấn luyện cho nhân viên mới, định kỳ tháng/quý năm

- Rà soát, đánh giá kế hoạch huấn luyện và điều chỉnh cho phù hợp

4. Lên kế hoạch

- Phối hợp cùng các phòng ban xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, mô tả công việc của từng vị trí, chuẩn hóa hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban.

- Xây dựng hệ thống thang bảng lương, ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của Phòng Nhân sự.

- Tham gia soạn thảo Nội quy, quy chế làm việc trong Công ty. Hướng dẫn và giám sát thực hiện.

- Thực hiện/tư vấn cho Ban Giám đốc nhằm thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo

- Thực hiện các báo cáo phân tích, lập ngân sách nhân sự

- Các công khác của phòng nhân sự theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị nhóm 3-5 người- Có trách nhiệm- Kỹ năng giao tiếp tốt- Có kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt, nhạy bén.- Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép