English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Nhóm Khai Thác

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ trong các công việc hằng ngày và hướng dấn các nhân viên đồng cấp.
  • Hỗ trợ thực hiện các dự án theo các chương trình và yêu cầu của khu vực và mạng lưới.
  • Hỗ trợ đảm bảo các quy trình và thông lệ khai thác được thực hiện một cách hiệu quả
  • Thực hiện kế hoạch ứng phó đối với bất kỳ các trường hợp khẩn cấp hoặc các yêu cầu ngẫu nhiên của khách hàng.

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn: có bằng tốt nghiệp PTTH trở lên
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản
  • Có khả năng sử dụng vi tính và các ứng dụng
  • Có hiểu biết về hoạt động khai thác kho bãi
  • Có kinh nghiệm điều phối nhân viên
  • Có bằng lái xe dấu B2 là một lợi thế

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép