To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Chức năng:       

 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên (“KHƯT”) được cấp quản lý trực tiếp phân công và theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động tư vấn, bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs của cá nhân và của nhóm được giao phụ trách, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy định.
 • Quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc của nhóm được phân công phụ trách. Trong trường hợp không có Giám đốc KHƯT, Trưởng nhóm KHƯT chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của mảng Khách hàng ưu tiên tại Chi nhánh.
 • 2. Nhiệm vụ:          

 • Quản lý, chăm sóc và phát triển danh mục khách hàng ưu tiên được giao
 • Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động bán hàng của Cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao
 • Quản lý chất lượng dịch vụ trong phạm vi phụ trách
 • Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn
 • Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Khách hàng ưu tiên/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng ưu tiên / Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
 • Company Overview

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Trưởng nhóm khách hàng ưu tiên - Khu vực Hà Nội

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)