To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Nhóm Kế Toán Phải Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

Nhiệm vụ 1: Quản lý doanh thu và các chương trình khuyến mãi
- Theo dõi, lập báo cáo các khoản doanh thu hàng ngày của tất cả các kênh bán hàng
- Kiểm tra các khoản giảm trừ doanh thu cho nhà phân phối, siêu thị và các khách hàng khác
- Kiểm tra việc đăng ký chương trình khuyến mãi với phòng thương mại, sở công thương
- Lập các bút toán trích lập dự phòng liên quan đến doanh thu, chiết khấu bán hàng.
- Quản lý, theo dõi sổ sách kế toán, chứng từ của các chương trình khuyến mãi cho khách hàng

Nhiệm vụ 2: Quản lý các khoản phải thu
- Kiểm tra, lập báo cáo các khoản phải thu hàng ngày (báo cáo tuổi nợ khách hàng)
- Theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng
- Kiểm tra việc ghi nhận cấn trừ công nợ giữa công ty và các khách hàng
- Lập các bút toán trích lập dự phòng liên quan đến công nợ khó đòi

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ KTT xây dựng, duy trì hệ thống và bộ máy kế toán (liên quan đến doanh thu - các khoản phải thu)
- Tham gia triển khai, duy trì phần mềm kế toán cho tập đoàn
- Tham gia chuẩn hóa về xử lý nghiệp vụ kế toán của Tập đoàn, chuẩn hóa định khoản, theo dõi số liệu, mẫu biểu báo cáo, triển khai chủ trương của Ban Điều Hành và các cam kết với bên ngoài…

Nhiệm vụ 4: Lưu trữ chứng từ
- Tổ chức, kiểm tra việc lưu trữ chứng từ theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế của các kế toán
- Hoàn tất việc in sổ sách hàng năm và lưu trữ theo quy định.

Job requirement

Đại học/Trên Đại Học

Tài chính - kế toán - kiểm toán

Kế toán trưởng,ACCA, CPA…

- Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính-kế toán, kế toán doanh thu-phải thu, kiểm toán
- Báo cáo doanh thu, công nợ phải thu ngành FMCG
- > 5 năm kinh nghiệm

Phân tích, tổng hợp dữ liệu;
Trình bày báo cáo;
Giải quyết vấn đề;
Quản lý con người

Trung thực; cẩn thận; nhanh nhẹn

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Nova Consumer Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Trưởng Nhóm Kế Toán Phải Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA