English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Nhóm Kế Hoạch

Mô tả công việc

- Quản lý, chịu trách nhiệm toàn bộ hạng mục công việc của Phòng;

- Triển khai kế hoạch công việc theo tháng, quý, năm;

- Tham gia công tác kiểm tra kế hoạch hoạt động của các Khối/Phòng ban như: Kinh doanh, Tồn kho, Sản xuất và Mua hàng;

- Tham mưu cho TGĐ, xây dựng thành kế hoạch hoạt động của Tập đoàn;

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của TGĐ (Sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn)

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm về thống kê, phân tích báo cáo;

- Có khả năng lập kế hoạch tốt; 

- Sử dụng thành thạo MS Office;

- Quản lý đội nhóm tốt.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục