English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRƯỞNG NHÓM ĐÀO TẠO

Mô tả công việc

Ø Công tác đào tạo (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)

- Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

- Nghiên cứu, phân tích nhu cầu đào tạo của các phòng ban yêu cầu nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao trong việc phát triển nguồn lực.

- Lập ngân sách đào tạo, kế hoạch đào tạo hàng năm cho toàn Công ty nhằm đảm bảo các khóa đào tạo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty và các yêu cầu pháp luật liên quan.

- Lập kế hoạch, phối hợp tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo của công ty.

- Tổ chức và giám sát các khóa đào tạo, tổng hợp kết quả báo cáo và lưu hồ sơ sau khi đào tạo nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy trình.

- Tham gia tổ chức thực hiện các chương trình sinh hoạt định kỳ hàng tháng/Quý của Công ty Thực hiện công tác dẫn chương trình (MC) cho các hoạt động sinh hoạt Công ty.

- Lập, theo dõi các cam kết sau đào tạo của CBNV theo quy chế đào tạo, gửi danh sách cách trường hợp truy thu chi phí đào tạo về bộ phận C&B để thực hiện truy thu chi phí đào tạo theo quy định.

- Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo tại các phòng/ban Công ty, phân tích đánh giá nhu cầu đào tạo phù hợp và hiệu quả.

Ø Công tác quản lý trung tâm đào tạo công nhân.

- Xây dựng & phát triển trung tâm đào tạo Công nhân nhằm đáp ứng nguồn lực công nhân có tay nghề đủ và đúng hạn cho sản xuất, cụ thể:

- Xây dựng và hoàn thiện bộ giáo trình đào tạo, hướng dẫn vận hành công nhân (bằng hình ảnh, video, tài liệu kỹ thuật),

- Đào tạo trực tiếp công nhân tân tuyển.

- Đạo tạo lại các công nhân cũ.

- Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân.

- Tổ chức thi nâng cao tay nghề (cấp chứng chỉ).

- Tổ chức đánh giá tay nghề bậc thợ công nhân để có kế hoạch đào tạo, tái đào tạo tay nghề.

- Hỗ trợ đào tạo tay nghề cho các công ty con, thành viên, dự án khác,….

Yêu cầu công việc

-  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành (Quản trị nhân sự, tâm lý học…)

- Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp, sử dụng tốt (Tương đương bằng B)

- Thành thạo vi tính văn phòng (tương đương bằng B)

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt

- Kỹ năng thuyết trình tốt

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép