To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng nhóm bán hàng Ngân hàng giao dịch

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Updated: 07/04/2021

Employment Information

  • Work location: Ho Chi Minh

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply:

  • Level: Team Leader / Supervisor

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Thực hiện bán hàng sản phẩm Ngân hàng giao dịch
- Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch bán hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.
- Lên kế hoạch tiếp xúc/phát triển khách hàng mục tiêu hàng năm, thực hiện bán sản phẩm NHGD và bán chéo các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng mục tiêu.
- Trực tiếp tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với đối tác.
- Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc xây dựng/điều chỉnh kế hoạch kinh doanh sản phẩm trên cơ sở phân tích thị trường, rủi ro và nguồn lực của ĐVKD.
- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng của ĐVKD, đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm tạo điều kiện để phát triển sản phẩm và đạt được chỉ tiêu đề ra.
- Thực hiện đánh giá hiệu quả bán hàng sản phẩm NHGD, đề xuất giải pháp và từ đó xây dựng và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, duy trì và chăm sóc khách hàng.
- Xây dựng các loại sổ tay kỹ năng bán hàng, các giáo trình đào tạo kỹ năng bán hàng.
2. Hỗ trợ xây dựng, phát triển các sản phẩm và giải pháp Ngân hàng giao dịch
- Hỗ trợ xây dựng, phát triển, cải tiến và hướng dẫn giải pháp phù hợp các sản phẩm dịch vụ NHGD.
- Quản lý quy trình phối hợp bán hàng, các tài liệu bán hàng, chính sách bán hàng và giá phí đối với các sản phẩm dịch vụ của NHGD.
- Đề xuất liên quan đến xây dựng qui trình nghiệp vụ, hợp đồng dịch vụ, công văn hướng dẫn thực hiện trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo tính thống nhất về chất lượng bán hàng của sản phẩm.
- Phối hợp với các nhân sự phụ trách liên quan để quản lý, hỗ trợ cho các đơn vị trong hệ thống.
3. Tổ chức hỗ trợ các ĐVKD trong việc triển khai sản phẩm NHGD
- Triển khai, hướng dẫn và giải quyết các vấn đề của khách hàng/ĐVKD khi vận hành sản phẩm.
- Đào tạo kỹ năng bán hàng đối với các sản phẩm của NHGD tại ĐVKD và hướng dẫn ĐVKD triển khai bán hàng.
- Hỗ trợ ĐVKD/ trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng các giải pháp tích hợp các kênh giao dịch của NHGD trên nền tảng công nghệ.
4. Quản lý và điều phối các công việc liên quan đến bán hàng sản phẩm NHGD
- Thực hiện kế hoạch công việc theo sự phân công, giám sát tiến độ thực hiện công việc với những mục tiêu đã đề ra.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng bán hàng.

Company Overview

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Number of employees: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... View more

Trưởng nhóm bán hàng Ngân hàng giao dịch

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB