Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng nhóm Admin - Kế hoạch

Job requirement

- Tính toán giả định tồn kho theo SL và giá trị để cảnh báo ngành hàng và sales về các nguy cơ thừa/thiếu hàng hóa

- Cập nhật sản lượng bán thực tế, so sánh với kế hoạch bộ sản phẩm đã lập để cảnh bảo các nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu theo tháng

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, chỉ ra nhóm hàng CLC và nguy cơ CLC, nhóm hàng tồn lớn

- Phát hành đặt hàng đối với hàng hóa sản phẩm để phân tích giả định thừa thiếu hàng/ nhóm hàng tương đương ->Xem xét phát hành đặt hàng

- Phối hợp thông tin với bảo hành, kho vận và QLCL...Lập kế hoạch xử lý hàng lỗi

- Cập nhật thông tin hàng hóa, điều chuyển hàng hóa 2 miền, kiểm soát chi phí điều chuyển nội bộ

- Kiểm soát các chương trình bán hàng

- Kiểm tra tồn kho, giá, lập đơn hàng, đặt lịch giao hàng, theo dõi đơn hàng đến khách hàng, giải quyết hàng đổi/trả.

- Kiểm soát/đối chiếu tồn kho, công nợ

- Báo cáo, theo dõi doanh số bán hàng, thúc đẩy GSBH bán hàng theo kế hoạch

- Xây dựng chương trình bán hàng tháng cho kênh GT

- Thực hiện các công việc phát sinh khi có yêu cầu của Ban Giám đốc, bộ phận Kinh doanh

- Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên cấp dưới

Job requirement

   Kiến thức kinh nghiệm

-      Kinh nghiệm làm kế hoạch bán hàng, sản xuất

-      Kinh nghiệm làm phân tích giá, phân tích chương trình

-      Kinh nghiệm mua hang

-      Kinh nghiệm điều phối

      Kỹ năng

-      Lãnh đạo

-      Quản lý thời gian

-      Phân tích, tổng hợp

-      Lập kế hoạch

      Phẩm chất:

-      Trách nhiệm cao

-      Trung thực, đề cao sự liêm chính, ngay thẳng

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép