English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Khu Vực Campuchia (Area Sales Manager)

Mô tả công việc

 • Kiểm tra và đọc báo cáo ngày của nhân viên, xem xét mực độ hoàn thành công việc so với mục tiêu. Nhận đinh & đưa ra hướng giải quyết các trường hợp không bình thường.
 • Hỗ trợ các bộ phận tương tác để kết dính công việc chung toàn khu vực
 • Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo kế hoạch tuần
 • Hỗ trợ đội GSBH thực hiện công việc trong ngày
 • Tương tác với các NPP/Đai lý theo lịch trình công việc
 • Tổng hợp các báo cáo phân tích các thông tin về diễn biến thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra nhận định để lãnh đạo trực tiếp có kế hoạch hỗ trợ trong tuần
 • Lập kế hoạch & phê duyệt công việc kinh doanh khu vực tuần tiếp theo
 • Hỗ trợ đội ngũ GSBH thực hiện công việc trong tuần
 • Công tác thực tế thi trường để nắm tình hình các địa bàn yếu kém hoặc có sự vụ
 • Đề xuất các chương trình hỗ trợ thi trường.
 • Tổng hợp các báo cáo phân tích các thông tin về diễn biến thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra nhận định và đề xuất kế hoạch kinh doanh khu vực
 • Chủ trì các cuộc họp cấp GSBH & báo cáo cho ban giám đốc công ty
 • Rà soát kế hoạch & xây dựng dự báo kinh doanh cho tháng tiếp theo
 • Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng & phát triển thi trường
 • Duy trì và phát triển hệ thống phan phối theo đúng kế hoạch & chiến lược công ty
 • Lập kế hoạch kinh doanh tháng – quý – năm
 • Xây dựng & thiết lập hệ thống phân phối bán hàng tại khu vực
 • Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và quản lý hệ thống nhân sự toàn khu vực theo kế hoạch
 • Phối hợp với các phòng ban để xây dựng & phát triển hình ảnh – thương hiệu – sản phẩm mới
 • Quản lý chi phí, định mức ngân sách phù hợp trong phạm vi phân bổ

Yêu cầu công việc

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
 • Kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý phân phối, đào tạo, tuyển dụng nhân sự,…
 • Am hiểu thị trường Campuchia
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng tại thị trường Campuchia và giao tiếp tiếng Campuchia tốt.
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả nhanh nhạy.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh. 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương